Vår bioplast

Maisen høstes og legges på kinesiske overskuddslagre
Etter tre år er maisen ikke lenger brukbar som menneskeføde.
Av maisen produseres bioplast- pellets.
Vår fabrikk produserer poser av bioplast-pellets.
Forbrukerne foretrekker biologiske og miljøvennlige alternativer.