Hvorfor?

Nesten daglig kan vi se oppslag i media med negativ fokus på bruken av fossilt fremstilt plast. Flere land, som Italia, Frankrike og Kenya, har innført forbud mot plastposer, og andre er ventet å følge etter.

Også i Norge blir det stadig mer fokus på de negative virkningene av plast og mikroplast, både for livet i havet, for sjøfugl, og for menneskers helse. Vinteren 2017 ble en død hval funnet utenfor kysten av Sotra. Den hadde 30 plastposer i magen. Hendelsen gikk viralt over hele verden. Langs norskekysten satte dugnadsgjenger i gang opprydning av plastsøppel i fjæra.

De fleste dagligvarebutikker har begynt å gi sine kunder valget mellom plast og papir. Men papirposer er ikke spesielt miljøvennlig, og dermed heller ikke løsningen.

Biologisk nedbrytbar plast produsert av verdens overskuddslagre av maisstivelse – bioplast – er langt mer bærekraftig.