Bio Plastic AS

Det er global og nasjonal enighet om at plastforbruket må ned. Særlig yngre konsumenter etterspør et alternativ til fossilt fremstilt plast. Én måte å få til reduksjon, er å øke andelen bioplast. Bioplast er miljøvennlig og bærekraftig, og bidrar til å redusere bruken av fossile brennstoffer som brukes i produksjon av ordinær plast.

Biologisk nedbrytbar og komposterbar bioplast produseres av maisstivelse. Det brukes ikke mais som kunne vært benyttet til mat eller dyrefôr.

Etter bare 90 dager i kompost brytes våre bioplast plastposer ned til vann, en liten mengde CO2 samt biomasse. Mengden CO2  er den samme som maisplantene brukte selv for å vokse.  Det blir altså ikke mer CO2 i kretsløpet, og heller ingen spor av mikroplast etter nedbrytningen.