Fordeler med bioplast


Komposteres til vann, CO2 og biomasse innen 3 måneder i en hjemmekompost

  • Komposteres allerede ved 25 grader. Ikke behov for industriell kompost.

Lavere CO2-utslipp

  • Både i produksjonen av posene og i posenes livssyklus.

Ingen bruk av mais som kunne vært benyttet til mat eller dyrefôr

  • Overskuddslagret mais har kun tre års holdbarhet. Til våre poser bruker man overskuddlagret mais. Uansett benyttes kun 0,02 % av jordens samlede dyrkbare areal til produksjon av alle andre bionedbrytbare plaster.

Avgir kun samme mengde CO2 som planten bruker for å vokse

  • Karbonnøytral

Avgir ikke mikroplaster

  • 100 % av posene forsvinner i en kompost.