Bio Plastic AS

Vi vil øke andelen bioplast brukt i Norge! Plastforbruket må ned og dette er en måte å få det til på. Bioplast er miljøvennlig, fremtidsrettet og en smart måte å få ned bruken av fossile brensler, som blir brukt til plastfremstilling. Gjennom at byte ut vanlige poser av plast skapes det store miljøgevinster for samfunnet. Biologisk nedbrytbar og komposterbar bioplast er produsert av maisstivelse. De brytes etter 90 dager i kompost ned til vann, litt CO2 og biomasse. Mengden CO2 er den samme som maisplantene brukte selv for å vokse. Det blir altså ikke mer CO2 i kretsløpet. Det blir heller ikke et spor av mikroplast etterpå. Mange av dagens konsumenter, spesielt de yngre, vil ha et alternativ til fossilt fremstilt plast.